Stavební deník 2021 a platná legislativa

Elektronický stavební deník Hector usnadňuje život jednotlivcům, stavbyvedoucím, stavebním firmám i developerským korporacím.

Za uživatele řeší otázku, jak psát stavební deník. Naše webová aplikace navíc splňuje legislativní povinnosti platné v České republice a poskytuje všem uživatelům bezpečnou a pohodlnou správu dat při zachování všech náležitostí stavebního deníku. 

Pravdou zůstává, že otázka vedení stavebního deníku v elektronické podobě v současné době rozděluje odbornou stavební veřejnost, která se opírá o různé právní výklady jednotlivých právních kanceláří a jejich názory. My jsme náš elektronický stavební deník odzkoušeli v praxi za plného provozu na projektech jako je přestavba vstupní haly Letiště Václava Havla, rekonstrukce nákupních center OC Chodov, OC Letňany nebo OC Smíchov a všechny stavby jsme úspěšně zkolaudovali.  

Ale zpět k legislativě. Pravdou je, že vedení stavebního deníku umožňuje aktuální legislativa při splnění ne úplně přesně definovaných pravidel. 

Povinnost vedení stavebního deníku je uvedena v zákoně číslo 183/2006 Sb., Stavební zákon a ve vyhlášce 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 

Příloha číslo 5 k vyhlášce č.499/2006 pak v odstavci C – vedení stavebního deníku v bodě 3 uvádí, že v případě, kdy jsou všechny strany vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

Výše uvedené lze bezpodmínečně splnit a námi vyvinutý elektronický stavební deník je na toto připraven, za předpokladu, že jsou všichni účastníci výstavby známy.

V případě, kdy je potřeba vložit do stavebního deníku zápis od osoby, která by za normálních okolností mohla zápis do deníku provést, ale vzhledem k okolnostem nebyla při zakládání deníku známa, je nutné pořízený zápis do stavebního deníku vložit pomocí osoby oprávněné. Tento zápis lze vložit například formou přílohy, či autorizovaného zápisu osobou oprávněnou a vlastnící elektronický podpis.

Napište nám.